Tillbaka till startsidan

Styrelse


Utdrag ur §4 i Stadgarna:

"Sällskapets angelägenheter handhas av en styrelse som skall bestå av en ordförande och sex ledamöter samt två ersättare för dessa...."

Ordförande
Anne Silfverskiöld
anne.silfverskiold@regionsormland.se

Kassör och medlemsförteckning
Kenneth Anderini
kenneth.anderini@telia.com

Webbansvarig
Ulf Ekblad
uffe@ulfekblad.se

Övriga ledamöter
Yvonne Lundblad, luy@comhem.se
Stefan Silfverskiöld, stefan.jf.silfverskiold@gmail.com
Hokke Larsen, hokke27@hotmail.com
Vakant

Suppleanter
Lars-Åke Holm, larhol29@gmail.com
Ingela Dellby, dellby@telia.com

Uanför styrelsen: Revisorer
Carl-Olof Carlsson, carlolof.carlsson80@gmail.com
Martin Lindkvist, martin.lindkvist96@gmail.com

Utanför styrelsen: Valberedning
för Linköping: Vakant
för Stockholm: Vakant


 
Tillbaka till startsidan
 
Bildskärmsupplösning rek 1024x768 IE v4.5