Tillbaka till startsidan

Historik Napoleonsällskapet 1997-2008Bildandet

Den 1 februari 1997 hölls i Linköping den första sammankomsten med "Napoleonsällskapet i Sverige". Styrelse valdes vid nästa sammankomst den 9 mars, då också ett utkast till stadgar presenterades. Medlemsantalet kom under 1997 upp i ca 45 personer.
 

Kerstin Bind, initiativtagare och grundare av Sällskapet, tillika dess första ordförande.
 
Två av Sällskapets grundare: Claës Göran Rasmusson och Sture Järpemo.
 
Några av Sällskapets första medlemmar vid ett möte våren 1997.
 

Styrelsen arbetade under de första åren för att sprida kännedom om Sällskapets existens och värva medlemmar. Information om Sällskapets existens och syfte har gått till bl.a. myndigheter, museer, bibliotek, franska ambassaden i Stockholm, Franska institutet och Alliance Française. Ordföranden blev tidigt intervjuad i lokalradion vid två tillfällen, vilket gav viss publicitet. Senare blev hon också intervjuad i lokal-TV, med återutsändning i nationell TV och utlandskanalen.

1997

Under perioden maj till augusti 1997 fanns på Charlottenborgs museum i Motala en av Sällskapet organiserad Napoleonutställning. På museet finns sedan tidigare Sophia Isbergs träsniderier. Hon hade Napoleon som idol varför han förekommer på många av hennes alster.

Premiärmötet med Sällskapets Stockholmskrets ägde rum i september 1997 hemma hos Kristina och Sture Järpemo.

Den 1 oktober 1997 visade hertiginnan Christina d'Otrante Elghammars slott och hon berättade samtidigt om Fouché, polisminister sedermera hertig av d'Otrante. Under dagen utdelades de första exemplaren av "Förteckning över Napoleonlitteratur tillgänglig på bibliotek".

1998

I februari 1998 gjorde sällskapet studiebesök på Kungliga slottet i Stockholm.

I delegationens resa till Paris i maj 1998 deltog åtta medlemmar. Catherine Bressac guidade på slotten Fontainebleau och Malmaison. Den 5 maj högtidlighölls med studiebesök och mässa i Ecole Militaire. I resans avslutningsmiddag i Paris deltog Prins Charles Napoléon.

Kvällen den 26 augusti 1998 blev i dubbel bemärkelse en historisk afton. För första gången i Sverige var över 500 människor samlade för att lyssna till ett föredrag som berörde Napoleon I: "Napoleon och Karl Johan". Föredragshållare var Herman Lindqvist som på sitt sedvanligt medryckande sätt gav lyssnaren en lektion i fransk-svensk historia. Sällskapet arrangerade tillsammans med Ekenäs slott i vars vallgrav föredraget hölls.

Under 1998 utökades Sällskapets hemsida på Internet med bilder och data om Napoleons liv.

1999

I slutet på april 1999 gjorde Sällskapet ett studiebesök i Örebro. Vi togs emot av landshövdingeparet och lagman Birger Wennberg, ordförande i Bernadottesamfundet. Han berättade om Bernadotte och dennes tid i Örebro.

Hösten 1999 gjordes en utflykt till Örbyhus slott där hertiginnan Christina d'Otrante tog emot, visade slottet, samt berättade dess långa intressanta historia. Bland annat satt Erik XIV fången där under sina sista tre levnadsår. Han avled där förgiftad av arsenik.

I oktober 1999 firade Alliance Française i Linköping 80-årsjubileum. Kerstin Bind representerade sällskapet och gratulerade med en blomsteruppsättning.

1999 var antalet medlemmar 72. Besöksfrekvensen på våra aktiviteter låg på ca 20 deltagare, d.v.s. drygt en fjärdedel av medlemmarna.

2000

Under våren 2000 anordnades en resa till Polen som leddes av Ted Bind. Vi besökte bl.a. den polska delegationen som tog emot oss i Warszawa. Enligt deltagarna, 33 st., blev resan mycket lyckad.

Under våren 2000 återinvigdes Armémuseum och även där representerade ordföranden.

På anmodan av styrelsen i Paris (Gérard Dupuis) representerade Ulf Ekblad Le Souvenir Napoléonien vid den XXVI internationella militärhistoriska konferensen som hölls i Oslo hösten 2000. Under två dagar behandlades slutskedet av den franska revolutionen från Direktoriet till Konsulatet.

Hösten 2000 anordnade Magnus Oldenburg en utflykt till Stockholm. Rosendals slott besöktes på förmiddagen och under eftermiddagen det nyöppnade Armémuseum. 30 medlemmar deltog i utflykten.

2001

I början av maj 2001 genomförde sällskapet en resa till Paris. Under ledning av Ted Bind och guidning av Catherine Bressac besökte 34 medlemmar slotten Compiègne och Malmaison, gjorde stadsrundtur samt utflykt till Giverney. Till högtidligheterna med kransnedläggning, mässa med efterföljande middag den 5 maj var vi 25 st. Det var första gången så många svenskar deltog och Sällskapet blev omnämnt i Le Souvenir Napoléoniens ordföranden Bernard Petits tal.

Hösten 2001 deltog 26 medlemmar i studiebesöket till Rosersbergs slott.

Sällskapet hade 2001 kommit upp i 102 medlemmar.

2002

Sällskapets 5-årsjubileum firades den 1 juni 2002 på Elghammar slott hos Christina d'Otrante. 40 medlemmar deltog.

Den 31/8-8/9 samma år gjordes en resa till Moskva (läs mer om resan genom att klicka: här). 35 medlemmar deltog. Höjdpunkten var deltagandet i återgivningen av slaget vid Borodino vilket ligger 130 km väster om Moskva. Förutom vi svenskar var fler än 100000 ryssar med och tittade på slaget.

2002 hade sällskapet 128 medlemmar.

2003

April-Maj 2003 deltog 25 medlemmar i en bussresa innehållande besök i Potsdam, Dresden, Prag, Austerlitz, Wien, Kloster Melk, Regensburg, Lützen och Berlin. Deltagarna ledde själva de olika aktiviteterna på respektive orter. Den 30/8 genomfördes ett besök på Tyresö slott som har en fin Napoleonsamling med bl.a. engelska satirteckningar av Napoleon I.

2003 hade Sällskapet 145 medlemmar.

2004

Under 2004 svarade Lars Eliasson för en uppskattad rundvandring genom Norrköpings industrilandskap. Efteråt följde lunch och besök på Lövstad slott. 30 medlemmar deltog.

Under augusti hade vi en liten utställning på länsmuseet i samband med Östgöta musikdagar, som erbjöd fransk musik. Under två veckor i oktober deltog vi tillsammans med Alliance Française utställning på stiftsbiblioteket i Linköping. I samband med den hölls föredrag om Napoleon.

Vid tidpunkten för 200-årsdagen av Napoleon I:s kröning, den 2 december 1804, samlades 35 medlemmar i ett rendez-vous i Paris. Le Souvenir Napoléonien erbjöd specialutställningar, kransnedläggning vid Triumfbågen, kröningsmässa i Madeleinekyrkan, galasupé m.m. För egen del ordnade vi rundtur, besök på Louvremuseet och på Malmaison med Catherine Bressac som guide.

Medlemsantalet var 137.

2005

Bussresan år 2005 gick mot återgivandet av slaget vid Waterloo 18/6 1815. Vi for över Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, Bryssel, Gent, Brygge. Under en heldag i Waterloo fick vi en genomgång av hur slagfältet var disponerat och hur slaget gick. På hemvägen besöktes Arnhem och Lübeck. 35 personer deltog i denna resa.

Den 24 september deltog 30 personer i ett mycket uppskattat besök på Bernadottebiblioteket i Stockholms slott. Föredragshållare var Göran Alm.

Med specialisthjälp togs en ny hemsida fram under hösten 2005.

Nu har sällskapet 160 medlemmar.

2006

Årets utlandsresa, i mitten av juni, gick till Korsika med 34 medlemmar, där huvudmålet var ett besök i Ajaccio, där staden hade ordnat mottagning. Samtliga sevärdheter med Napoleonanknytning besöktes.

Efter 10 års ordförandeskap avgick Kerstin Bind, sällskapets grundare, vid årsmötet i Paris i december. Dessförinnan hade hon vid Napoleonsällskapets i Sverige årsmöte den 7/10 avtackats av den svenska styrelsen med en gåva.

Till ny ordförande valdes Lars Wiklund, tidigare kassör i sällskapet.

Sällskapets medlemsantal uppgick i september till 148, varav två medlemmar under 26 år – vilket ger ett visst hopp om återväxten.

2007

Sällskapets föredragsverksamhet i Stockholm flyttades f.o.m. nyåret från Mörby kyrksal till Föreningsgården i Täby C.

38 medlemmar företog i början av maj en bussresa till S:t Petersburg med besök på bl.a. Vinterpalatset och Eremitaget, där det bl.a. finns ett porträttgalleri av ryska höga militärer, som deltog i det fosterländska kriget mot Napoleon I år 1812. Även Katarina II:s ståtliga sommarslott i staden Pujskin, sydväst om S:t Petersburg, besöktes och många medlemmar passade också på att se balettföreställningar.

Med anledning av att den brittiska flottan i månadsskiftet augusti – september 1807 bombarderade Köpenhamn besökte nio medlemmar från sällskapet den danska huvudstaden för att där bevista de olika aktiviteter som anordnades av det danska Napoleonsällskapet med anledning av 200-årsminnet denna händelse.

Lördagen den 15 september firades sällskapets 10-årsjubileum med en lunch på Elghammar slott i Södermanland, där hertiginnan Christina d’Otrante hade ordnat lunch för 59 personer. Napoleonsällskapets president Ronald Zins och generalsekreteraren Gérard Mouyaux hedrade det svenska sällskapet med sin närvaro. President Zins överlämnade vid den efterföljande kaffestunden en elegant reservoarpenna till Kerstin Bind med ett hjärtligt tack för den tid som hon hade varit ordförande.

Den 1 oktober uppgick medlemsantalet till 158, en ökning med tio personer jämfört med 2006.

2008

Fr.o.m. detta år ingår tidskriften La Revue du Souvenir napoléonien inte längre i prenumerationsavgiften. Vid årsmötet i Paris i december 2007 bestämdes nya medlemsavgifter, vilket ger större frihet att välja om man vill eller inte vill prenumerera på tidskriften. Detta har inneburit både höjda och sänkta avgifter för medlemmarna. Avgifterna är enhetliga för alla delegationer, både inom och utom Frankrike.

Från Paris har man bestämt att det endast finns en ordförande, en sekreterare och en styrelse, alla med säte i Paris. Likaledes finns det bara ett årsmöte som avhålls i Paris i december. Detta har medfört att den som tidigare benämnts ordförande i vårt sällskap nu är delegat, som får ta råd av särskilt namngivna personer, vilka inte får kalla sig sekreterare, kassör m.m. Dessa benämningsförändringar innebär dock inte någon förändring av arbetet inom föreningen i Sverige.

Under tiden 15 – 23 september företogs en bussresa med 40 medlemmar i Alsace och Lorraine, varvid bl.a. Brienne, där Napoleon I var elev vid militärskolan, och Colombey-les-deux-Églises, Frankrikes tidigare president Charles de Gaulles bostad, besöktes. Det bjöds även tillfälle till vinprovning.

Den 23 oktober avgick Ronald Zins plötsligt och oväntat som president för Le Souvenir napoléonien och som medlem i le comité directeur (här ung. detsamma som ”råd”). Orsaken angavs vid årsmötet den 3 december av den tillfällige presidenten Maurice Bernard-Catinat vara att Zins på egen begäran avgått av personliga skäl.

Antalet medlemmar var den 1/10 oförändrat mot förra året, dvs..158 personer. Ytterligare en person under 26 års ålder har tillkommit som medlem.


Föredrag som hållits fram t.o.m. våren 2006

Sture Järpemo: Napoléon - för och emot - en introduktion av litteraturen.
Kerstin och Ted Bind: Napoleons mor och systrar.
Kerstin och Ted Bind: Napoleons mor och systrar (forts.).
Bengt Hällkvist: Vad gjorde Bonaparte i Egypten?
Catherine Bressac: Napoleons Paris.
Bengt Hällkvist: Vad gjorde Bonaparte i Egypten? (forts.)
Magnus Oldenburg: Code Civil.
Aladar Zichy: Två änkor och en änkeman (om Napoleons hustrur).
Thomas Roth: Napoleons sätt att föra krig.
Catherine Bressac: Joséphine de Beauharnais (Napoleons första hustru).
Videofilmsvisning Expeditionen till Egypten med svenska kommentarer av Bengt Hällkvist, med efterföljande föredrag av Ted Bind: Egyptologien.
Kerstin Bind: Napoleon - krigare, statsman och människa.
Aladar Zichy: Var Napoleon bigamist?
Thomas Bolin: Sjuktransporttjänstens "fader", baron D.J. Larrey, chefskirurg för Napoleons armé.
Bengt Hällkvist: Den internationella maktkampen före och kring revolutionens Frankrike.
Bibbi Törngård: Brumairekuppen.
Catherine Bressac: Bonaparterna.
Ulf Ekblad: En dansk kammarjunkare i Napoleons Frankrike.
Kerstin Bind: Mme de Staël - kvinnlig opposition.
Birger Persson: Talleyrand.
Christina Önfelt: Napoleon och konsten.
Göran Göransson: Nya synpunkter på slaget vid Waterloo.
Catherine Bressac: Napoleon III.
Lars Eliasson: Svenska livgrenadjärer i Pommern i fångenskap under den franske marskalken Bernadotte.
Ulf Ekblad: Sophie Germain - ett exempel på kvinnans situation under Napoleontiden.
Paul Britten-Austin: Napoleons fiasko i Antibes.
Birger Persson: Talleyrands och Fouchés relationer till Napoleon.
Anders Wassén: Arsenik i gamla spetsar.
Catherine Bressac: Kejsarinnan Eugénie.
Sture Järpemo: Moskva, tre misslyckanden.
Marie-Louise Hallström: Intervju med Napoleon.
Aladar Zichy: Feodalt? Halvfeodalt? Napoleon och hans furstliga vasaller. Navarre (Joséphine), Pontecorvo (Bernadotte) och de övriga.
Kerstin Bind: Napoleon på S:t Helena.
Bengt Hällkvist: Maktkampen i Östersjö-området under Napoleon-epoken.
Göran Tode: Svenska svallvågor efter Napoleon.
Catherine Bressac: Napoleons son - Kungen av Rom.
Kerstin Tode: Freuds elev - Marie Bonaparte.
Paul Britten-Austin: Napoleons vanskliga situation 1815.
Raymonde Villain: Klädmodet under Napoleon-epoken.
Aladar Zichy: Napoleon och det spanska getingboet.
Bengt Hällkvist: En jämförelse mellan Napoleonepokens marskalkar och nutida.
Margareta Beckman: Från revolutionssoldat till svensk kronprins.
Catherine Bressac: Hortense de Beauharnais.
Kerstin Bind: Napoleon på Elba.
Sture Järpemo, Göran Tode, Lars Wiklund: Om Jean-Baptiste Bernadotte - diskussioner kring tre uppfattningar.
Annika Snidare: Fest i fält under Napoleons tid.
Birger Persson: Kejsarinnan Marie-Louise samt Kungen av Neapel.
Lars Eliasson: Idéströmningar under 1700-talet som ledde fram till franska revolutionen och Napoleon I.
Karin Hellman: Napoleon och musiken.
Catherine Bressac: Mme Récamier.
Magnus Mörner: Bernadotte i Danmark.
Nanna Hermansson: Norden och Napoleon.
Paul Britten-Austin: Slutet på "la Grande Armée" efter Waterloo.
Kerstin Norénius: Eugène de Beauharnais.
Hocke Larsen: En resa till Saint Helena.
Knut Lundberg: Champollion.
Lars Wiklund: Frankrikes försäljning av Louisiana till USA eller En halv kontinent för en spottstyver.
Catherine Bressac: Paris nydaning under Napoleon III - prefekt Haussmann.
Göran Tode: Wellington.
Kerstin Bind: Korsikas historia före och under Pascal Paoli och Bonaparte.

 
 


Tillbaka till startsidan

Bildskärmsupplösning rek 1024x768 IE v4.5