Tillbaka till startsidan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Souvenir Napoléonien
La délégation de Suède


Le Souvenir napoléonien

Le Souvenir napoléonien bildades 1937 i Nice. Det är ett opolitiskt franskt historiskt sällskap med säte i Paris. 1957 bildades stiftelsen La Fondation Napoléon i Paris. Förutom regionala avdelningar över hela Frankrike finns avdelningar i Monaco, Belgien, Italien, Schweiz och Sverige. I USA och Canada finns internationella föreningar.

Det franska sällskapet delar årligen ut pris till bästa författare av en historisk bok på franska språket om Napoleon I:s och/eller Napoleon III:s tid. Dessutom delas ett pris ut till en författare på annat språk än franska. Sällskapet ger varje kvartal ut en från både innehålls- och layoutsynpunkt högkvalitativ tidskrift, Le Souvenir napoléonien, där napoleonepokerna behandlas ur olika synvinklar. Föreningen anordnar föredrag, studiedagar och debatter samt resor både inom och utom Frankrike.

Napoleon I:s kröningsdag 2 december högtidlighålls varje år genom kransnedläggning vid Triumfbågen i Paris. Även på hans dödsdag 5 maj förekommer kransnedläggning och då i Invaliddomen. Fr.o.m. 2008 högtidlighålls även Napoleon III:s födelse- och dödsdag, den 20 april resp. 9 januari.

Napoleonsällskapet i Sverige

Den 1 februari 1997 hölls i Linköping den första sammankomsten med Napoleonsällskapet i Sverige. Initiativtagare till bildandet var Kerstin Bind som, tillsammans med Sture Järpemo och Göran Rasmusson, grundade sällskapet. Under det första året samlade sällskapet 49 medlemmar.

Stockholmskretsen bildades i september 1997 med Sture Järpemo som sammanhållande.

Sällskapets verksamhet består av föredrag på svenska i Linköping och i Stockholm/Täby. Föredragen dubbleras i regel så så att samma föredrag hålls på båda orterna. Vi besöker även då och då olika slott och herresäten samt gör en årlig resa utomlands i Napoleons fotspår. Resmålen har varit av olika karaktär: slottet Fontainebleau, Paris, Waterloo, Wien, slottet Sans Souci utanför Berlin, Moskva, S:t Petersburg och Polen hör till platser som har besökts. År 2009 i maj genomfördes en bussresa till Upperud (norr om Mellerud) i Dalsland, där Napoleon I:s brorsdotter Egypta under åren 1818-1824 var gift med greven och brukspatronen Arvid Posse.

Efter 10 år som ordförande avgick Kerstin Bind vid årsmötet i Paris 2006; till ny ordförande utsågs Lars Wiklund.

Sällskapet firade sitt 10-årsjubileum på Elghammmar slott i Sörmland den 15 september 2007. Presidenten för Le Souvenir napoléonien, Ronald Zins, och generalsekreteraren, Gérard Moyaux, hedrade jubileet med sin närvaro.

Sedan mars 2014 är Anne Silfverskiöld Sällskapets ordförande.

Antalet medlemmar har de senaste åren legat kring 150.

Årsmöte brukas hållas i februari. Medlemmar påminns om att ärenden som medlemmar önskar ta upp på ordinarie årsmöte skall vara styrelsen tillhanda senast en (1) månad före årsmötet.

Närmare information kan fås av:

Anne Silfverskiöld, ordförande, anne.silfverskiold@regionsormland.se

Kerstin Bind, Sällskapets grundare, tel.: 0730-392064

 

 

Tillbaka till startsidan

 
Bildskärmsupplösning rek 1024x768 IE v4.5